2016 yil 1-choragi davomida "O'zarxiv" agentligi tizimidagi arxiv muassasalari tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar bo'yicha statistik ma'lumotlar


T/r


Ko'rsatkichlar


O`lchov birligi


Jami ko'rsatilgan pulli xizmatlar

shundan

Arxiv xizmati

O'quv kurslari

1

2015 yil 1-chorak

mln. so'm

1267,1

1184,2

82,9

2

2016 yil 1-chorak

mln. so'm

1352,3

1290,3

62

3

O'zgarish surati

%

107

109

75

Izoh: O‘zbekiston Respublkasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 12 fevraldagi O‘zbekiston Respublikasidagi mavjud bino va inshootlar kadastrini yuritish, yuridik va jismoniy shaxslarga tegishli ko'chmas mulk obeklarini yalpi yo‘qlamadan o‘tkazish to‘g‘risidagi 05-5-1-sonli chora-tadbirlar rejasiga asosan “O‘zarxiv” agentligi tizimidagi arxiv muassasalari saqlovidagi ko'chmas mulkka oid mavjud arxiv hujjatlari bo'yicha 2016 yilning 1-choragi davomida 15 000 dan ortiq so‘rovlar ko‘rib chiqilib, ijrosi bepul ta‘minlangan.


2016 yil I yarim yilligi davomida "O'zarxiv" agentligi tizimidagi arxiv muassasalari tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar bo'yicha statistik ma'lumotlar


T/r


Ko'rsatkichlar


O`lchov birligi


Jami ko'rsatilgan pulli xizmatlar

shundan

Arxiv xizmati

O'quv kurslari

1

2015 yil I yarim yil

mln. so'm

2868

2784,4

83,6

2

2016 yil I yarim yil

mln. so'm

3155

2994,5

160,5

3

O'zgarish surati

%

110

109

192


2016 yil 9 oyi davomida "O'zarxiv" agentligi tizimidagi arxiv muassasalari tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar bo'yicha statistik ma'lumotlar


T/r


Ko'rsatkichlar


O`lchov birligi


Jami ko'rsatilgan pulli xizmatlar

shundan

Arxiv xizmati

O'quv kurslari

1

2015 yil 9 oy

mln. so'm

4443,8

4194,2

249,6

2

2016 yil 9 oy

mln. so'm

4850

4625

225

3

O'zgarish surati

%

109

110,3

90,1

 


 2016 yil 1-choragi davomida “O‘zarxiv” agentligi tizimidagi arxiv muassaslariga kelib tushgan ijtimoiy-huquqiy mazmundagi so‘rovlar bo‘yicha statistik ma’lumotlar 

 


 2016 yil 1-yarim yilligi davomida “O‘zarxiv” agentligi tizimidagi arxiv muassaslariga kelib tushgan ijtimoiy-huquqiy mazmundagi so‘rovlar bo‘yicha statistik ma’lumotlar 

 


 2016 yil 9 oyi davomida “O‘zarxiv” agentligi tizimidagi arxiv muassaslariga kelib tushgan ijtimoiy-huquqiy mazmundagi so‘rovlar bo‘yicha statistik ma’lumotlar 

   Yuklab olish (*.pdf 9 kb)