"O'zarhiv" agentligiga 2018 jilda jismoniy va yuridik shahslardan kelib tushgan murojaatlarning viloyatlar bo'jicha taqqoslama tahlili to'g'risida ma"lumot