Fuqarolar tomonidan baholangan ballar. (Suhbatdan so’ng baholanadigan ball)

1 ball 5 ta
2 ball 19 ta
3 ball 179 ta
4 ball 969 ta
5 ball 523 ta