Davlat moliyasini boshqarishga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini tatbiq etish va “Elektron hukumat”ni rivojlantirish dasturlarini rivojlantirishda "O'zarxiv" agentligining ishtiroki

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2013 yil 27 iyundagi PQ-1989-sonli “O‘zbekiston Respublikasining Milliy axborot-kommunikatsiya tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” Qarori bilan 2013 yildan 2014 yilgacha O‘zbekiston Respublikasida elektron hukumat tizimini rivojlantirish bo‘yicha loyihalar va chora-tadbirlar tasdiqlangan bo‘lib, qaror davlat hokimiyati organlari oldiga...
Batafsil...


2979
2074
1306
1305