2023-yil III-chorak bo'yicha budjet to‘g‘risidagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq ochiq ma’lumotlar