Arxivlar mutaxassislarini O‘zbekiston Respublikasi korxonalari, muassasalari va tashkilotlari hujjatlarini tartibga keltirishga kompetentligi yuzasidan attestatsiyadan o‘tkazish jarayonidan beriladigan test savollarini tuzishda qo‘llaniladigan me’yoriy-huquqiy hujjatlar

Arxivlar mutaxassislarini O‘zbekiston Respublikasi korxonalari, muassasalari va tashkilotlari hujjatlarini tartibga keltirishga kompetentligi yuzasidan attestatsiyadan o‘tkazish jarayonidan beriladigan test savollarini tuzishda qo‘llaniladigan me’yoriy-huquqiy hujjatlar

RO‘YXATI

1. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING QONUNLARI
- O‘zbekiston Respublikasining 2010 yil 15 iyundagi “Arxiv ishi to‘g‘risida”gi Qonuni;
- O‘zbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi Qonuni
(yangi tahriri);
- O‘zbekiston Respuplikasining 2003 yil 11 dekabrdagi “Elektron raqamli imzo to‘g‘risida”gi Qonuni;
- O‘zbekiston Respublikasining 2004 yil 29 apreldagi “Elektron hujjat aylanishi to‘g‘risida”gi Qonuni.

2. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENT FARMONI
- O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 20 sentyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasida arxiv ishi va ish yuritishni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5834-son Farmoni.

3. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI QARORLARI
- O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 5 apreldagi “O‘zbekiston Respublikasida arxiv ishini takomillashtirish to‘g‘risida”gi 101-son qarori;
- O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 29 martdagi “O‘zbekiston Respublikasi davlat hokimiyati va boshqaruv organlarida ish yuritish va ijro nazoratini tashkil etish bo‘yicha normativ hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi 140-son qarori;
- O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 30 oktyabrdagi “Arxiv ishi bo‘yicha me’yoriy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi 482-son qarori.

4. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYa VAZIRLIGIDA RO‘YXATDAN O‘TGAN ARXIV IShIGA OID ME’YoRIY – USLUBIY HUJJATLAR
-“O‘zarxiv” agentligi Bosh direktori tasdiqlagan va O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2012 yil 29 martda 2347-son bilan ro‘yxatdan o‘tgan “Hujjatlarning qimmatliligini aniqlash ekspertizasini o‘tkazish tartibi to‘g‘risida”gi Nizom;
- “O‘zarxiv” agentligi Bosh direktori tasdiqlagan va O‘zbekiston Respublikasi Adliya Vazirligida 2014 yil 12 sentyabrda 2615 - son bilan ro‘yxatdan o‘tgan “Arxivlar va idoraviy arxivlar tomonidan pulli asosda ko‘rsatiladigan xizmatlar nomenklaturasini tuzish va tasdiqlash tartibi to‘g‘risida”gi Nizom.

5. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI “O‘ZARXIV” AGENTLIGI TOMONIDAN IShLAB ChIQILGAN ME’YoRIY HUJJATLAR
- O‘zbekiston Respublikasi tashkilotlari faoliyatida tuziladigan boshqaruv hujjatlarining saqlash muddatlari ko‘rsatilgan namunaviy Ro‘yxati.

 

 


Manba : "Ўзархив" агентлиги Ахборот хизмати